Tag Archives: ideologi

Tankekrigen – hvordan kan studentene bidra?

Vinterens sykelønnskamp har vist at det er sterke krefter i Norge som vil svekke den norske velferdsmodellen. Erfaringer fra Sverige viser hvordan kapitaleiernes systematiske opinionsarbeid har lyktes. Går det samme vei med Norge? Hvordan kan venstresida samles for å stå mot presset fra høyresida? Hvilken rolle spiller studentene her? Hva med fagbevegelsen? Venstrealliansen inviterer til lunsjmøte i samarbeid med Manifest Analyse.

Dato og tid: Torsdag 25. februar. kl. 12.15 – 13.30.
Sted: Blindern, Samfunnsvitenskapelig fakultet, auditorium 4.

Innledere: Magnus Marsdal, Manifest Senter for samfunnsanalyse; Tonje Brenna, Ungdomssekretær i LO. Ordstyrer: Ingrid Tungen, leder i Venstrealliansen

Arr: Venstrealliansen i samarbeid med Manifest Senter for samfunnsanalyse