Tag Archives: Høyre

Moderaterna-topp hyret inn for å redde privatskolens rykte


Det svenske skolekonsernet John Bauer gikk konkurs før sommeren, og situasjonen var lenge usikker for elever og lærere ved over 30 skoler. John Bauers konsernsjef, Anders Hultin, har uttalt at når skoler som taper konkurransen går konkurs beviser det at privatskolesystemet fungerer. Nå har det kommet frem at det mangler over en milliard kroner i konkursboet. Siste avsløring i skandalen som sjokkerer svenskene er at John Bauer har ansatt lederen for Moderaterna i Stockholm til å ta seg av krisehåndteringen til konsernet.

Moderaterna-topp Henry Sténson er kanskje Sveriges best betalte PR-rådgiver. Han var også en av de som fikk oppdraget med å redda omsorgskonsernet Caremas rykte da det ble avslørt at de økte egen profitt ved å blant annet spare på bleieskiftene til de eldre . Moderaterna er Høyres svenske søsterparti og har sittet med regjeringsmakten i Sverige siden 2006. Samtidig har de åpnet opp svensk velferdssektor for kommersielle aktører. I Stockholm drives i dag mer enn halvparten av alle helsesentraler og videregående skoler av private.

Dette er ikke første gang det blir avslørt tette bånd mellom politikere fra Moderaterna og velferdskonsernene som de siste årene har kunnet hente ut millioner i profitt. Flere politikere som i sin tid var med på å gjennomføre privatskolereformene i Sverige sitter i dag i ledelsen i de samme konsernene og har tjent gode penger på det. Moderaterna har også tidligere utnevnt en toppsjef fra det private konsernet Attendo som «velferdsrådgiver» for regjeringen.

Høyre har lenge latt seg inspirere av de svenske Moderaterna, og ønsker å føre en lignende politikk i Norge. Det er stort sett de samme aktørene som ønsker å øke sine markedsandeler i Norge. Til tross for det benekter man at politikken vil få de samme effektene i Norge – det er ifølge Høyre «skremselstaktikk». «En skulle nesten tro at det står en slags transformator langs grensa, der nabolandenes høyrepolitikk med uheldige utslag veksles om til norsk høyrepolitikk med fantastiske resultater,» for å sitere Kato Nykvist i Nationen.

Det er naivt å tro at en politikk som åpenlyst tilbyr kommersielle konsern sugerør ned i felleskassa, ikke skal bli sett på som en ren investeringsmulighet av profittdrevne og pengesterke aktører. Vi ser allerede de uheldige konsekvensene det kan få for kvalitet i velferdstjenester og utdanning. De siste avsløringene viser hvordan også demokratisk innflytelse og effektiv bruk av fellesskapets ressurser står på spill.

Les mer om velferdskonsernene i to ferske faktaark fra Manifest Analyse:

Desinformerer Høyre om sykefravær?

Høyres nestleder Bent Høie debatterte innføring av «normert sykemelding» med helseminister Jonas Gahr Støre NRKs Dagsnytt atten onsdag. Høie argumenterte med at gjennomsnittlig fraværslengde ved skulderskade i Vestfold er «over 100 dager», mens det i Telemark ligger «litt over 53 dager».

Påstanden er misvisende, noe vi viser i et nytt faktaark.

Arbeids- og velferdsetatens rapport om fylkesvise forskjeller i fraværets varighet viser at gjennomsnittlig fravær ved «skuldersyndrom» er 81 dager i Vestfold og 65 dager i Telemark.

Dette er en forskjell på 16 dager, ikke over 50 dager, som Høyre påstår.

Hvis man sammenligner median fraværslengde ved skuldersyndrom, er den 28 dager i Vestfold og 22 dager i Telemark. Da er vi nede i en forskjell på seks dager.

Les faktaarket her.

Høyres uavklarte sykelønn

Magnus E. Marsdal svarer Torbjørn Røe Isaksen om sykelønn i Dagbladet: «Det er positivt at arbeidspolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen svarer på spørsmål om sykelønn. Men hva Høyre faktisk vil gjennomføre er fortsatt uklart.»

Les hele innlegget her.

Sykelønnskutt med Høyre?

Onsdagens sending av Harde fakta på TV2 var viet sykelønn, og Høyres Torbjørn Røe Isaksen ble spurt om hvorfor de ikke ønsker å kutte i sykelønnsordningen. Programleder Jon Hustad var tydelig misfornøyd med at Isaksen ikke ville gå inn for sykelønnskutt. Men var det egentlig det han sa?

Faktum er at Isaksen sa to ting på en gang. Først sa han vi skal ikke kutte sykelønna per dags dato. Men senere la han til et nytt budskap: det kan bli aktuelt hvis sykefraværet stiger.

Høyre oppnår to ting med denne kommunikasjonen:

  • 1. De gir inntrykk av at velgerne trygt kan stemme Høyre uten å frykte dårligere sykelønn.
  • 2. Samtidig har de skaffet seg handlingsrom til å kutte i ordningen om de vinner regjeringsmakt og det kommer en ny fraværstopp. Og det uten å bryte et eneste valgløfte.

Les mer i faktaarket «Sykelønnskutt med Høyre?» her.