Tag Archives: Høyre

Verdensborger av gemytt

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om kulturminister Linda Hellelands julehilsen som oppfordret til å «være stolt av det norske».

Selv ville jeg kanskje ha trukket fram litt andre ting, dersom noen hadde bedt meg trekke fram det beste med landet vårt. Velferdsstaten, for eksempel. For ikke å snakke om likestilling, rettssystemet og tilliten vi har til hverandre. Det ville ha kommet langt foran brunost, grøt og Ole Einar Bjørndalen.

[…] Jeg er helt enig med kulturministeren i at man skal være glad og stolt av mye i Norge. Måten vi har forvaltet oljeformuen i fellesskap, for eksempel, i stedet for å gjøre noen få mennesker søkkrike. Måten vi søker å utlikne maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, gjennom et organisert arbeidsliv. At hvem som helst kan bli minister, selv med et minimum av kunnskap om området de skal styre – det være seg fisk, folk eller finans.

Les hele kommentaren her.

Fritt fram for private

Ali Esbati kommenterer Høyre og Frp sin regjeringsplattform, i en artikkel på NRK Ytring. «De rikeste blir rikere, mens folk flest får mindre frihet i arbeidslivet. Det blir den politiske hverdagen under regjeringen Solberg,» skriver han. «Flygeledere, postvesen og jernbane blir konkurranseutsatt. Dermed overtar høyresidens skrivebordsteorier for fellesskapsløsninger som har vist at de fungerer gjennom årtier.»

Les kommentaren Fritt fram for private her.

Det Høyre ikke sier

manifesttidsskrift.no har vi i flere artikler gått gjennom vanlige påstander fra høyre-siden. Høyre snakker om politikken sin som om den gagner folk flest. Men egentlig er det langt smalere interesser som vil tjene på partiets politikk. Ida Søraunet Wangberg sjekker seks Høyre-argumenter opp mot forskning og erfaringer fra virkelighetens verden.

Det_høyre_ikke_sier

Les også:

Faktaside om Sverige

Norsk høyreside benekter at de har hentet inspirasjon fra den borgerlige regjeringen i Sverige, som har sittet med makten siden 2006. Forsøk på å peke på likheter, og å vise til erfaringene fra vårt naboland, har blitt avfeid som skremselspropaganda.

Manifest Analyse har samlet en rekke faktaark, rapporter og artikler om hvilke lærdommer vi kan trekke fra Sverige de siste årene.

Gå til samlesiden her.

OPS, OPS, OPS!

Høyre ønsker å bygge blant annet infrastruktur, sykehus og fengsler med OPS, noe som samlet sett ugjør norgeshistoriens største privatiseringsplan.

I vårt nye notat OPS, OPS, OPS! Fakta og argumenter om «offentlig-privat samarbeid» ser vi på hvorfor OPS er så dyrt, hvilke andre negative konsekvenser det har, samt alternative måter å løse dagens utfordringer med store offentlige byggeprosjekter på.

OPS er en dyr, risikabel, udemokratisk og lite fleksibel metode for utbygging. Grunnen til at Høyre likevel står så sterkt på for denne politikken, er at den er svært gunstig for næringsinteressene Høyre representerer.

OPSOPS

Last ned notatet OPS, OPS, OPS! her.