Tag Archives: helse

Velferd på anbud

Konkurranseutsetting av omsorgstjenester innebærer at ansvaret for samfunnets mest sårbare mennesker gis til dem som er villige til å gjøre jobben for minst penger.

Av Ebba Boye, utreder i Manifest og forfatter av pamfletten «Fellesskap fungerer – om hvorfor konkurranse truer velferdstjenestene våre» 

Arbeidsforholdene ved sykehjem påvirker hvordan de eldre har det. Når pleierne er presset på tid, blir det færre samtaler med de eldre, og mer stress under stell og før måltider. Stoppeklokke-mentaliteten påvirker livskvaliteten til beboerne.

Derfor er det en dårlig idé å sette eldreomsorgen ut på anbud, noe flere høyrestyrte kommuner nå gjør, blant annet Oslo. Kommersielle aktører konkurrerer hovedsakelig om å levere det billigste tilbudet. Det er flere eksempler på at ideelle aktører enten blir utkonkurrert eller trekker seg fordi de mener det ikke er ansvarlig å drive under de forutsetningene Oslo kommune setter.

Les resten av kronikken på NRK Ytring.

 

Bevis for ulikhetens pris

Den verdenskjente professoren i sosialepidemiologi Richard Wilkinson gjester Oslo torsdag 4. februar. Manifest Analyse arrangerer frokostmøte med ham 08.00-09.30. Wilkinson har sammen med Kate Pickett skrevet boken The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Konklusjonen er at samfunn med små klasseforskjeller har bedre folkehelse, færre i fengsel, færre drap, mindre fedme og færre med psykiske lidelser.

I dag skriver økonom i Manifest Analyse, Ali Esbati, i Klassekampen om boken. «Når vi ser at høyere BNP ikke i seg selv løser sentrale problemer, mens en skjev fordeling av voksende rikdom derimot skaper problemer, blir det urimelig å forholde seg til fordelingspolitiske spørsmål som en slags finpuss oppå den økonomiske veksten,» skriver Esbati

Les hele artikkelen her

Les mer om frokostmøtet her

Borgerlig helsepolitikk: Offentlig underskudd, privat profitt

Sveriges borgerlige regjering har siden 2006 lagt ut stadig større deler av helsetilbudet på anbud blant private forretningsdrivende. Dagens Nyheter rapporterer i dag om resultatene av denne politikken.

Nesten alle fylkeskommunene (som organiserer det offentlige helsetilbudet i Sverige) går med store underskudd i år og må si opp helsepersonell. De privateide helsekonsernene går derimot med store overskudd, nesten utelukkende hentet fra skattebetalernes penger.

Profittdriften er befengt med flere skandaler. Storselskapet Attendo Care, som også driver eldreomsorg i Norge, sto ansvarlig for en hendelse i Uppsala der en kreftsyk og dement mann ble liggende i sin egen avføring så lenge at den tørket fast og var umulig å få bort fra kroppen uten å samtidig gi smertestillende morfin. Mannen døde et døgn senere. (Se for eksempel Expressen 01.12.06)

Attendo har i Sverige pådratt seg et 30-talls anmeldelser for vanskjøtsel, pluss en rekke tvister med ansatte som rapporterer om brudd på tariffavtaler og arbeidsmiljølov. (Se blant annet Arbetaren 13.08.08, Sveriges radio 09.08.08).

Les artiklene i Dagens Nyheter her, her og her.