Tag Archives: Hagen

Stein Erik Hagens «friskelønn»

– Denne typen umoralsk skoft som trekkes fram i media nå, er et forsvinnende lite tema i forhold til det det virkelig handler om, som er nedsliting av arbeidskraft og ikke minst et arbeidsliv der det ikke er plass til alle, sier Manifest Analyses Magnus E. Marsdal til TV 2 Nyhetskanalen tirsdag.

Milliardær Stein Erik Hagen forslår å belønne de som er friske økonomisk. Marsdal mener dette er meningsløst i forhold til debatten om sykefravær som er reist de siste ukene:

– Den sektoren der fraværet øker mest, er tunge pleieyrker innen helse og omsorg. Det er jo særlig helsefagarbeidere, de som mater og steller våre eldre hver dag, som har tung fraværsøkning. Det er eldre kvinner, kanskje over 55 år, som har vært 20-30 år i det yrket. Og der er det ikke noen vits i å komme med noen kroner ekstra når ryggen er kaputt, sier Marsdal, som for tiden jobber med pamfletten Sykelønn ABC.

Les mer.

PS: En variant av Hagens «friskelønn» er allerede programfestet hos Fremskrittspartiet. Se Manifest TV og «folk flest» om temaet!