Tag Archives: globaliseringskonferansen

Kriminell kapitalisme?

Manifest Analyse arrangerer fredag møtet:

“Kriminell kapitalisme? Utvidet EU, trafficking og skitne forhold i renholdsbransjen”

På møtet avdekker vi skjult arbeidmiljøkriminalitet aller nederst i arbeidslivet, og diskuterer mulige tiltak og løsninger med personer fra fagbevegelsen, arbeidsrettseksperter og politikere.

Innledere:

Geir Gamborg Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund avd 1
Henning Jakhelln, jussprofessor emeritus og arbeidsrettsekspert
Thor Erik Forsberg, AP, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
Robert Eriksson, FrP, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest Analyse

Sted: Auditoriet, Folkets hus, Oslo
Tid: Fredag 19/11, 09.00-10.30
Globaliseringskonferansen