Tag Archives: forskjeller

Den delte byen

Liva og Linnea er født samme år og vokser opp i samme by. Liva på Slemdal i bydel Vestre Aker. Linnea på Enerhaugen i bydel Gamle Oslo.

I boken følger vi de to jentenes livsløp, slik statistikken viser at et gjennomsnittlig liv utvikler seg på henholdsvis Slemdal og Enerhaugen.

Forskjellene i Oslo, og ulikhetene mellom bydelene er store og systematiske. Men verken inntektsforskjeller, helse eller levevaner oppstår i et tomrom. Det henger tett sammen med samfunnsforhold og politikken som føres.

I Oslo har vi hatt borgerlig styre siden 1997. I hele denne perioden har forskjellen mellom de rikeste og de fattigste økt.

Kriznik_bokcover_lav-500x500Forside_Den_delte_byen_lav-500x500

Lansering på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo 11. juni kl. 15.30

Velkommen til lansering av Heidi Marie Krizniks bok «Den delte byen», med innledning av forfatteren, duell mellom byrådslederkandidat Raymond Johansen (AP) og finansbyråd Eirik Lae Solberg (H), og debatt mellom partiene som vil lage nytt flertall i Oslo.

Bestill boken Den delte byen her.

Boken utgis også som pamflett, i en noe kortere versjon.

Bestill pamfletten her.

 

Utenfor velferden

«I fire år har nå høyreregjeringen undergravd den generelle velferden. Det har skjedd indirekte, ikke så mye ved å senke utbetalingsnivåene, men ved å gjøre det vanskeligere for mennesker å komme inn i systemene og få rett til støtte. Politikken har ført til at en halv million har forlatt arbeidsledighetstrygdkassene og at titusenvis av syke er kastet ut fra sykelønnssystemet» skriver Ali Esbati i Klassekampen.

Esbati beskriver endringene i velferdsordningene under borgerlig styre i Sverige.

Les kronikken her.

Finanskrisen og borgerlig politikk

Ali Esbati skriver om finanskrisen og den svenske borgerlige regjeringens løsninger:

«I Sverige berömmer sig regeringen för att ha ”klarat” krisen med ”starka finanser”. Retoriken är skamlös. Arbetslösheten ökade snabbare än EU-genomsnittet efter finanskrisen. I ett europeiskt perspektiv är de svenska skattesänkningarna dramatiska. Den reella täckningsgraden i a-kassan har sjunkit till under OECD-genomsnitt. Fattigdomsnivåerna bland sjuka och arbetslösa har stigit brant.»

Ali Esbati i en kommentar i den svenske ukeavisen Flamman.

Les kommentaren her.

Finansjackpot

«Krisa i finansmarkedet er omskapt til en gjeldskrise i over hele Europa», skriver Ali Esbati i en kronikk i Klassekampen.

«Finanskrisen er altså overført til en gjeldskrise over hele Europa. Først ble finansakrobatene uanstendig rike på et vilt finanssystem. Nå har statene tatt over svarteper-gjelden og skal omsette den – på finansmarkedene. Som garanti stilles dagens velferd for millioner av europeere samt framtidig arbeidsinnsats og fremtidige pensjonsrettigheter,» skriver Esbati.

Les kronikken her