Tag Archives: formue

De rikeste har det fortsatt bra

Den sveitiske banken Credit Suisse har laget en «Global Wealth Report». Rapporten viser ikke minst at det er enorme forskjeller i hvordan den samlede formuen i verden er fordelt. En kort sammenfatning med noen kommentarer til rapporten kan leses på hjemmesiden commondreams.org.

Rapporten til Credit Suisse viser at den halvparten av verdens voksne befolkning som eier minst, har en nettoformue (eiendeler minus gjeld) på under 4000 amerikanske dollar. Denne halvparten kontrollerer tilsammen to prosent av verdens samlede nettoformue. På den andre siden samler den rikeste prosenten i verden – de med mer enn 588.000 dollar i nettoformue – hele 43 prosent av verdens formue i sine hender.

Les mer her