Tag Archives: fattigdom

En aktiv fattigdomslinje

«I Sverige ser vi det nye velferdshøyre i praksis. Det stilles absurd harde krav til syke, og fattigdommen øker,» skriver Ali Esbati i Klassekampen.

«De harde takene mot syke og arbeidsløse har ikke ført til noen framskritt når det gjelder deltakelse på arbeidsmarkedet. Men det har medført grunnleggende forandringer for hvordan samfunnet forholder seg til dem som er syke eller arbeidsløse,» skriver Esbati.

Les innlegget her

Les rapporten «Lanseringen av ‘utenforskapet’ – hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene»

Dansk fattigdomseksplosjon

Gruppen «ekstremt fattige» øker markant i Danmark, som har hatt borgerlig regjering siden 2001. Dette er mennesker med inntekt lavere enn 80 prosent av fattigdomsgrensen.

Over hundre tusen dansker finnes i denne gruppen nå, en økning på 50 prosent siden 2001, skriver danske AE her.

Også i Sverige markerer den borgerlige regjeringens maktovertakelse i 2006 et temposkifte i fattiggjøringen av samfunnets vanskeligstilte, som vi kan se av følgende figur:

Mer om svensk fattigdom på den sosialdemokratiske bloggen Storstad.

Det amerikanske mareritt

«The American people are hurting», skriver den amerikanske senatoren Bernie Sanders i artikkelen «No to Oligarchy». Sanders, som er én av to amerikanske senatorer som verken er Demokrat eller Republikaner, tar i sin artikkel et oppgjør med hvordan kombinasjonen av romslige skattekutt for landets rike elite under Bush-perioden og effektene av finanskrisen har vært en tragedie for flertallet av USAs befolkning.

Sanders skriver blant annet i sin artikkel: «The American people are hurting. As a result of the greed, recklessness and illegal behavior on Wall Street, millions of Americans have lost their jobs, homes, life savings and their ability to get a higher education. Today, some 22 percent of our children live in poverty, and millions more have become dependent on food stamps for their food.»

Senatoren mener det er tvingende nødvendig at de enorme skattekuttene som ble iverksatt for de aller rikeste under Bush-perioden blir reversert. Disse personene, og de store selskapene (som ofte ikke betaler skatt, men heller mottar store offentlige subsidier), må begynne å betale sin del til fellesskapet igjen.

Les hele artikkelen her.