Tag Archives: Fall

Privatskoler er ikke løsningen

Ebba Boye svarer Forum for Friskoler i Dagens Næringsliv 2.oktober. “Det har blitt større kvalitetsforskjeller mellom skolene etter at Sverige åpnet for privatskoler. Noen få elever går på eliteskoler, men mange privatskoler har lav kvalitet og totalt sett har resultatene blitt mye dårligere.”

Les mer her