Tag Archives: civita

Farvel faktabasert velferdsdebatt?

Journalist Jon Hustad sin bok «Farvel Norge» (Dreyer forlag) ble i går lansert hos tenketanken Civita. I boka gjentar Hustad høyresidens favorittpåstander om velferdsstatens manglende bærekraft. Budskapet er at «den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko», noe som står i skarp kontrast til så å si all tilgjengelig fakta og statistikk.

Boka til Hustad «gjennomsyres av antihumanisme og mistro til folkestyret» skriver redaktør i Manifest Tidsskrift Mimir Kristjánsson i sin anmeldelse: «Hustad later til å ha glemt at økonomien er til for menneskene, og ikke omvendt. Gang på gang beklager han seg over at syke, kvinner, fiktivt fattige, uføre og innvandrere ikke klarer å leve opp til økonomens idealer. Til slutt er det nesten som man mistenker ham for å ville bytte ut folket og velge seg et nytt».

Les hele anmeldelsen her.

Flere omtaler av Hustads bok:

Frp: Medisinsk uføre er «arbeidsføre»

I anledning statsbudsjettet for 2011 har flere aktører på høyresiden i norsk politikk kritisert regjeringen for å «skjule arbeidsløshet» som uførhet. Manifest Analyse har undersøkt holdbarheten i noen av påstandene fra Høyre, Frp og NHOs tankesmie Civita.

Les hele innlegget her.

Hamburgerøkonomiens bakside

Sosiologene Midtbø og Orupabo kritiserer Civitas Doksheims forståelse av integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet. Ifølge Midtbøen og Orupao, konkluderer Doksheim i en artikkel i Samtiden at «nøkkelen til integrering er dermed å skape et arbeidsmarked som likner mer på det amerikanske, der innvandrere med lave kvalifikasjoner får innpass i jobber som toalettvert eller ryddehjelp.»

I kronikken i Dagbladet skriver stipendiatene Midtbøen og Orupabo ved Institutt ved samfunnsforskning:

«Et stort problem med Civitas tilsynelatende positive fokus på innvandring og kulturell annerledeshet, er at det bygger på kraftig generaliserte beskrivelser av kulturelt mangfold og motsetninger mellom innvandrere og nordmenn. Innvandrere framstilles som uproduktive, har andre forventninger, drømmer og krav enn høyt kompetente og produktive nordmenn. Kulturelt mangfold betraktes bare som nyttig så lenge innvandrere tar jobber nordmenn ikke vil ha, under vilkår nordmenn ikke vil finne seg i, og at de flytter seg dit etterspørselen etter arbeidskraft er størst, » skriver Midtbøen og Orupabo.

Les hele kronikken her.

Manifest Analyses Magnus Marsdal og Ali Esbati har tidligere kritisert den samme artikkelen.
Les Marsdals innlegg her, her og her.
Les Esbatis innlegg her.