Tag Archives: bemanningsbransjen

Fra sosial dumping til sammenbrudd?

I vår nye rapport Fra sosial dumping til sammenbrudd? har vi undersøkt arbeidsforholdene i byggenæringen i Osloregionen. De seks største bemanningsbyråene har nå over seks ganger så mange bygningsarbeidere som de seks tradisjonelt største entreprenørselskapene.

Konsekvensene av de dramatiske endringene innen østnorsk byggebransje ser ut til å bli bortfall av retten til fast ansettelse, lavere produktivitet og kvalitet, dårligere lønns- og arbeidsvilkår, langt færre lærlinger og alvorlig svikt i rekrutteringen til byggfagene.

«De sager over greina de sitter på», sier en fagforeningsleder om firmaene som satser på kortsiktige kostnadskutt gjennom midlertidig innleie. Når de fast ansatte fagarbeiderne forsvinner ut av bransjen, kan den tradisjonsrike byggenæringen i Norge være på vei fra sosial dumping til sammenbrudd.

Les mer om rapporten Fra sosial dumping til sammenbrudd? her.

Medieoppslag om rapporten:

«Ny rapport slår alarm om byggenæringen», Dagbladet.

«I strupen på bemanningsselskapene», frifagbevegelse.no.

«Kollaps i byggenæringen», Klassekampen.

«Én av fire byggearbeidere er innleid», Dagsavisen.