Tag Archives: barnevern

Når barnevern blir marked

Ideelle barnevernsaktører tvinges til å konkurrere med kommersielle gjennom EUs nye anskaffelsesdirektiv.

Ida Søraunet Wangberg, utreder i Manifest Tankesmie og forfatter av pamfletten ”På anbud. Konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper” skriver om hva som skjer når barnevern og andre velferdstjenester blir et marked.

Les teksten på Nei til EUs hjemmesider eller hos Manifest Tidsskrift.

Les mer om Manifest-pamfletten «På anbud. Konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper» her.