Tag Archives: årskonferansen

Hva trenger yrkesopplæringen?

Frafall. Dårlig utstyr. Umotiverte elever. Eller kompetanse, yrkesstolthet og læring? Hva er virkeligheten i yrkesopplæringen i dag – og hvordan kan den bli bedre?

Hvorfor må mange yrkesfagelever slite med dårlig og utdatert utstyr?

Hvorfor stiller ikke bedrifter og kommuner opp med nok lærlingeplasser når de trenger kompetente arbeidstakere?

Hvordan kan vi øke kompetanse i yrkesopplæringen uten å svekke ambisjonen?

Rolf Jørn Karlsen i Fellesforbundet ledet utvalget som kom med utredningen Fagopplæring for framtida (NOU 2008:18). Jørgen Leegard i Byggenæringens landsforbund har advart om at skolen ikke klarer å gi elevene kompetansen de trenger før de skal ut i arbeidslivet som lærlinger.

De kommer på Manifest Årskonferanse 13. mars for å diskutere løsninger og problemer for yrkesfagene.

Se fullstendig program for årskonferansen her.