Tag Archives: årskonferanse

Frykter at løsarbeid undergraver fagkunnskapen

Leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen bekymrer seg for utviklinga i hovedstadens byggebransje. Vellesens bekymringer får næring fra blant annet De Facto-rapporten «Innleieboom i byggebransjen» som viser at siden 2007 har det blitt nærmere 30 prosent færre fast ansatte i entreprenørbedriftene.

– Entreprenørene har ansettelsesvegring og ansetter ikke, men leier inn i stedet, sier Oslo-lederen.

Han peker på at denne utviklinga truer fagmiljøet i bransjen, og at med oppstykking av ansettelser og ansvarsforhold forsvinner også muligheten til å drive med opplæring på den tradisjonelle måten.

– En annen konsekvens av færre faste ansettelser er at antallet lærlingeplasser også går ned. Hvordan skal vi da sikre ettervekst til bransjen, spør Vellesen.

På Manifest Årskonferanse den 13. mars møter Petter Vellesen Piotr Oklecinski, bedriftstillitvalgt i Adecco og Kristin Vinje, finansbyråd i Oslo for å diskutere hvordan man skal sikre fagkunnskapen i en bransje der faste ansettelser er på vei ut og vikarbruk på full fart inn.

Se fullt program for konferansen her.

Flere bør lære ute i bedriftene

Utdanningsforsker Håkon Høst fra NIFU STEP har fulgt 51 yrkesfagelever som har deltatt i forsøk med praksisbrevordning. Praksisbrevordningen går ut på at elevene spesialiserer seg i ett fag gjennom å jobbe i bedrift i to år, i stedet for å følge ordinær yrkesfagopplæring på skolen.

Forsøket har vært en stor suksess. Høst kan fortelle at på tross av at dette i stor grad er elever som har et svakere skolemessig utgangspunkt enn de fleste elever på yrkesfag, er det en større andel som blir lærlinger i praksisbrevordningen enn blant de som går på ordinær yrkesfagopplæring.

Høst mener det er mye å lære fra erfaringene med praksisbrevordningen. Forskeren peker på det har vært helt avgjørende for disse elevene å lære ute i bedrift fra dag 1 og at mange kunne hatt godt av denne måten å lære på.

Den 13. mars kommer Håkon Høst på Manifest Årskonferanse 2012 for å fortelle om erfaringene fra praksisbrevordningen. Se fullt program for konferansen her!

Støttemarkering for de streikende ved Bekken & Strøm

Ved Bekken & Strøm på Gjøvik streiker 19 av de ansatte nå på åttende uka for tariffavtale. Torsdag 13. januar ble det holdt støttemarkering for de streikende, utenfor bedriftens lokaler. Mer enn 200 personer hadde møtt opp, og mer enn 60 fagforeninger var representert med fane ved arrangementet, hvor blant andre Arve Bakke (Fellesforbundet) og Sture Arntzen (Handel og Kontor) holdt appeller.

Også representanter for klubben på Rockefeller, som før jul vant sin streik for tariffavtale, hadde møtt opp og overrakte overskuddet fra sin streikekasse til de streikende ved Bekken & Strøm. I denne videoen kan du se en liten stemningsrapport fra støttemarkeringa.

Manifest Årskonferanse 2011 kan du møte streikelederne fra både Rockefeller og Bekken & Strøm. Vi spør: Har vi effektive tiltak mot aggressive arbeidsgivere – og hva sier streikene på Rockefeller og Bekken & Strøm om «Den norske modellen»?

Les mer om årskonferansen.