Tag Archives: arbeidsmarked

Hamburgerøkonomiens bakside

Sosiologene Midtbø og Orupabo kritiserer Civitas Doksheims forståelse av integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet. Ifølge Midtbøen og Orupao, konkluderer Doksheim i en artikkel i Samtiden at «nøkkelen til integrering er dermed å skape et arbeidsmarked som likner mer på det amerikanske, der innvandrere med lave kvalifikasjoner får innpass i jobber som toalettvert eller ryddehjelp.»

I kronikken i Dagbladet skriver stipendiatene Midtbøen og Orupabo ved Institutt ved samfunnsforskning:

«Et stort problem med Civitas tilsynelatende positive fokus på innvandring og kulturell annerledeshet, er at det bygger på kraftig generaliserte beskrivelser av kulturelt mangfold og motsetninger mellom innvandrere og nordmenn. Innvandrere framstilles som uproduktive, har andre forventninger, drømmer og krav enn høyt kompetente og produktive nordmenn. Kulturelt mangfold betraktes bare som nyttig så lenge innvandrere tar jobber nordmenn ikke vil ha, under vilkår nordmenn ikke vil finne seg i, og at de flytter seg dit etterspørselen etter arbeidskraft er størst, » skriver Midtbøen og Orupabo.

Les hele kronikken her.

Manifest Analyses Magnus Marsdal og Ali Esbati har tidligere kritisert den samme artikkelen.
Les Marsdals innlegg her, her og her.
Les Esbatis innlegg her.