Tag Archives: arbeidsliv

Mer frihet. Mer fellesskap.

Sveinung Rotevatn svarer (Dagbladet, 18.09) på Ali Esbatis kronikk (Dagbladet, 16.09) om behovet for en rødgrønn offensiv for mer fellesskap og frihet.

Rotevatn skriver: «Den uunngåelege framtida for norsk økonomi og arbeidsliv ser om lag slikt ut: Vi må jobbe meir, vi må stramme inn den offentlege pengebruken og vi må truleg gjere endringar i skattesystemet.»

Esbati svarer Rotevatn (Dagbladet, 19.09): «Norge har høy sysselsetting, både generelt og for grupper som i andre land ofte ikke jobber. Norge har høy produktivitet. Denne suksessen er et fellestrekk for flere land med velutviklede fellesløsninger. Land som i større grad har fulgt den ‘uunngåelige’ oppskriften til Rotevatn klarer seg betraktelig dårligere. Å minne om dette er ikke ‘å stikke hodet i sanden’, som Rotevatn påstår, men å sette erfaringer fra virkeligheten over markedsøkonomisk skrivebordsteori.»

Les Esbatis svar her.

Solidaritet på prøve

Valgresultatet er ikke sluttstreken, men startstreken for en politisk kamp som vil forme framtidas Norge. Magnus Marsdal og Ali Esbati skriver på Manifest Tidsskrift:

Drømmescenariet for LO kunne vært et borgerlig generalangrep på «den norske modellen». Det ville mobilisert et helvetes spetakkel blant mange av landets over 1,5 millioner fagorganiserte. En blå regjering tjener ikke på å vekke den slumrende kjempen. Så kanskje utfordres ikke fagbevegelsen som sådan. Kanskje utfordres heller den mest sårbare forutsetningen for dens sterke posisjon: Solidariteten med dem som står nederst på stigen. De som må komme seg opp om morran og plukke hundebæsj. De som samfunnet «svikter» når NAV gir dem noe å leve av. Du vet, de menneskene som vi egentlig ikke har råd til.

Les teksten Solidaritet på prøve på Manifest Tidsskrift her.

Omsorgsprofitørene

Høyre og Frp ønsker å «slippe alle gode krefter til» i omsorgssektoren.

I vårt nye faktaark ser vi på hva som har skjedd i Sverige, hvor man allerede har åpnet for et større «mangfold»:

  • 3⁄4 av de største selskapene innen skole, helse og omsorg styres av risikoinvesteringsselskap. Med høye profitter er svensk velferdsstat en gullgruve for omsorgskonsernene.
  • Det er ikke dokumentert verken i Norge eller ellers i Norden at konkurranseutsetting i helse og omsorg bedrer effektiviteten.
  • Konkurranseutsetting bidrar til omfordeling fra de ansatte som taper lønn og pensjon.
  • Det fører til økt byråkratisering for å administrere anbudsrunder, kvalitetskontroller og kontroll av pengestrømmer.
  • Flere av de kommersielle omsorgsselskapene har fått omfattende kritikk for at de har spart penger og økt profitten ved å kutte på kvaliteten. Det har blant annet blitt avslørt alvorlig vanskjøtsel av eldre.

Les faktaarket Omsorgsprofitørene her.

Kritikk av ISS på hotell i Arendal

ISS har tatt over romrenholdet på et Thon Hotel i Arendal. De ansatte beskriver uverdige vilkår. Det samme avdekket Manifest at skjedde i Oslo-området da romrenholdet ble outsourset til ISS ved flere hoteller. Lotta Elstad dokumenterte dette i rapporten ISS-metoden som Manifest ga ut høsten 2010. Elstad kommenterte outsoursingen på Thon Hotel i Arendal på NRK Sørlandssendingen tirsdag 9.4.

Les saken på NRK Sørlandssendingen her.

Les rapporten her.