Tag Archives: Ali

Storstreik i Europa

«Når flere søreuropeiske fagforeninger i dag organiserer streiker og demonstrasjoner, forsvarer de mer enn lønninger og arbeidsvilkår. De injiserer litt håp i det hardt pressede demokratiet i Europa. Det store spørsmålet bør ikke være hvorfor de protesterer, men hvorfor man har sett så lite aktiv solidaritet med dem i andre land som ikke er rammet like hardt. Det kan komme til å koste oss dyrt,» skriver Ali Esbati om storstreiken i Europa i Klassekampen.

Les teksten Demokratisk Årelating her.

Prisen for våre verdier

Ali Esbati skriver i Dagsavisen 6. september om hvordan blant annet bruken av BNP som mål på økonomiske vekst «mystifiserer mange maktforhold».

Han skriver at «I 2009 var den totale produksjonskostnaden for en iPhone 179 dollar, mens den solgte for 500 dollar i USA. […] Poenget er at alt dette bidrar til BNP i USA. Den fysiske sammenstillingen av telefonene skjer hovedsakelig i Kina. Kostnaden der, i prinsippet lønninger til de kinesiske arbeiderne, besto bare av 6,5 dollar per telefon, altså mindre enn fire prosent av den totale produksjonskostnaden. Resten kommer fra komponenter produsert i tredjeland. Disse regnes da inn som eksport fra Kina til USA, men legges ikke til i Kinas BNP

Les hele kronikken her.

En synlig boble

Ali Esbati skriver om den kraftige boligprisveksten i Klassekampen.

Han skriver: «Nordmenn betaler i dag i gjennomsnitt tre ganger så stor del av inntekten sin for boligen, sammenliknet med på 1970-tallet. Den vanlige kjøperen i storbyene må betale mer for å ha et sted å bo – og tar opp nødvendige lån for det. Men lånet oppfattes også delvis som en investering i noe man venter vil øke i verdi. […]

Men bolig er ikke en vare man kan produsere, kjøpe og selge som elektronikkdings eller frukt. Bolig­markedet er uløselig knyttet sammen med byplanlegging, sosioøkonomisk struktur, og sparing og investering på samfunnsnivå. Hvis de problemene som nå truer med å skade norsk økonomi skal løses, kreves det politisk innsats som har til hensikt å stoppe den økende markedifiseringen av bolig­sektoren.»

Les hele kronikken her.

Stream av Manifest Frokost: Hva nå, Hellas?

Manifest Frokost: Hva nå, Hellas?

21. juni kl 08.00-09.30 på Litteraturhuset (Kjellern)
Opptak fra møtet kan sees her.

I kjølvannet av valget inviterer vi til Manifest Frokost for å diskutere utfallet og forsøke å spå hvilken framtid landet har foran seg. Kan Hellas beholde euroen? Hva blir konsekvensene for økonomien dersom landet forplikter seg til ytterligere nedskjæringer? Og hvor mye er egentlig igjen av demokratiet?

I panelet:
Ali Esbati, økonom, Manifest Analyse
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Gro Holm, NRKs utenrikskommentator, dekker valget fra Hellas

Ordstyrer: Yohan Shanmugaratnam, utenriksredaktør i Klassekampen