fbpx

Venstresidens tankesmie

Fra syk til arbeidsledig

I den norske sykelønnsdebatten blir det ofte sagt at vi skal “se til Sverige” for å se på endringer av sykelønnsordningen. Nå begynner konsekvensene å vises av omleggingen av ordningen i vårt naboland.

Med endringene av den svenske sykelønnsordningen blir flere tusen personer som før har fått sykepenger fått omdefinert sin status, til nå “å være friske nok til å søke jobb”.

Etter et halvt år har 1,9% (451 personer) av de 23 146 tidligere syke svenskene, som har blitt henvist til å gå på arbeidsmarkedstiltak, fått ordinær jobb. Dette viser tall fra Arbetsförmedlingen, ifølge Sveriges radio.

Det har også kommet fram flere historier om folk som har tatt livet sitt, etter ikke lenger å ha rett til sykepenger.