fbpx

Venstresidens tankesmie

Hvilken suksess?

Julie Lødrup skriver om streiken i de private sykehjemmene i Dagsavisen 11. september:

Petter Furulund antyder i Dagsavisen 6. september at Fagforbundet streiker på private sykehjem fordi de er skremt av suksessen med konkurranseutsetting. Hvilken suksess tenker han i så fall på? Kanskje Adecco Helse? Deres suksessoppskrift var å la de ansatte jobbe farlig mye overtid og sove i kjelleren mellom vaktene.

Eller kanskje Midtåsen sykehjem, privat drevet av Attendo Care AS? Deres suksess innebar blant annet å gi de ansatte beskjed om å spare når det gjaldt bleier. Om det var en liten skvett i bleien, skulle den bare puttes på igjen. Til slutt gikk suksessen så langt at Fylkeslegen måtte gripe inn.

Tilhengere av privatisering, enten de kommer fra NHO Service eller Høyre, gjentar til stadighet at konkurranseutsetting er en suksess. Det skaper innovasjon, som gjør det mulig å kutte i velferdsbudsjettene og øke kvaliteten på samme tid. Problemet er at det ikke finnes forskning som sier det samme. Erfaringene fra våre naboland peker heller motsatt vei.

I en rapport fra den næringslivsvennlige institusjonen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har noen av Sveriges fremste forskere gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon på privatiseringens konsekvenser. De positive resultatene som hadde blitt lovet, kunne ikke påvises, verken på kvalitet eller økonomi. Det samme fant man ut i Danmark, der Anvendt kommunal forskning (AKF) gikk gjennom dansk og internasjonal forskning på samme tema.

Forskerne fant derimot noe annet – at selskapene i velferden jevnt over har større profitt enn i andre sektorer og at betingelsene for de ansatte blir dårligere ved privatisering.

Det er en ærlig sak å kjempe for egne medlemsbedrifter, slik Petter Furulund gjør på vegne av private sykehjem. Men da må han også argumentere åpent om hva de gjør. Private bedrifter vil drive velferdstjenester siden det er gode penger å tjene på det. Da er det ikke lett om fagforeningene står i veien for selve suksessfaktoren: Billigere arbeidskraft. Skal en hjelpepleier på et privat sykehjem få like mye i pensjon som en hjelpepleier på et offentlig sykehjem, blir det vanskeligere å vinne anbud. Denne streiken dreier seg om folks pensjon skal ofres for private sykehjems profitt.

Julie Lødrup
Daglig leder i Manifest Analyse

Publisert i Dagsavisen 11. september 2012