fbpx

Venstresidens tankesmie

Manifest-støtte i det blå?

AV OVE TOSKA OG SVEIN DAVIDSEN
Publisert i Klassekampen 8.2.2014

Som tillitsvalgte i EL&IT Forbundet og representanter på LO-kongressen 2013 mener vi å ha et godt eierforhold til de vedtak, bevilgninger og prioriteringer som gjøres der.

Fagforbundet fremmet på Kongressen forslag om å tegne et årlig abonnement på 500.000 kroner i Manifest Analyse. Et forslag som er godt forankret i grasroten i LO, og som også fikk god oppslutning og ble vedtatt oversendt fra Kongressen. Men pengene og oppfølgingen uteblir. Vi har derfor et direkte spørsmål til LO-ledelsen: Hva skjer med forslaget om å tegne abonnement i Manifest Analyse?

Manifest Analyse startet i 2009, og allerede fra starten var våre lokale organisasjonsledd i EL&IT Forbundet med, sammen med 60 andre klubber og fagforeninger. Nå har dette vokst til over 300 klubber, fagforeninger, avdelinger og forbund. De aller fleste fra LO. Vi støtter Manifest Analyse fordi de støtter oss, samtidig som de har klart å fange opp de mange stridsspørsmål og utfordringer våre medlemmer og tillitsvalgte møter.

Gjennom sine mange pamfletter gir de «folkelig opplysning» om viktig tema og saker som står på dagsorden i arbeids- og samfunnsliv. Pamflettene sammen med en rekke solide faglige rapporter gir gode innspill i viktige debatter som hvorledes velferdsstaten kan sikres, og går blant annet i direkte nærkamp mot Høyres privatiseringsiver og Frps skattekutt.

I tillegg har de skapt en unik årskonferanse som oppleves som et direkte motstykke til NHOs årskonferanse. Vi skulle gjerne sett at LO aktivt støttet opp om Manifest Årskonferanse.

Manifest Analyse er i tillegg aktive i ulike medier og framfører et tydelig budskap som vi merker at når ut bredt.

Derfor tok vi det som en selvfølge at LO-sekretariatet ville være raskt ute med å ekspedere saken videre da Kongressen 2013 oversendte forslaget om å tegne abonnementet. Siden har lite, om noe, skjedd.

Fra media registreres at LO skal gi tolv millioner til en tenketank startet av milliardæren Trond Mohn i samråd med partisekretæren i Arbeiderpartiet. Et helt nytt prosjekt som få om noen på grunnplanet har hørt om, eller initiert. Agenda kan sikkert bli bra, men per i dag er det kun en uprøvd idé som LO-ledelsen har bevilget tolv millioner kroner til rett over bordet, slik vi oppfatter det.

Mange vet at LOs ledelse kan, vil og ofte viser stor handlekraft. Hvor er handlekraften i denne saken?

Klassekampen skriver 28. januar at det er fare for at bevilgningen på tolv millioner til Agenda skal gå direkte på bekostning av støtten til Manifest Analyse.

Vi liker ikke å tro at alt som står i media er sant, men underslår ikke at det vi leser skaper stor uro.

Nå må LO-ledelsen komme ut og gjøre rede for saken. Det er mulig pengene er på vei mens dette skrives. Om så ikke er tilfelle, er det mange som var på Kongressen og støttet vedtaket, og ikke minst en rekke aktive tillitsvalgte og medlemmer som undrer seg på hva som kan ligge bak en slik langstrakt behandlingstid.

For øvrig er vi kjent med at lokale LO-ledere i flere av våre større byer også etterlyser oppfølging av vedtaket – dette understreker igjen samlet engasjement i saken.

Ove Toska og Svein Davidsen
Elektroarbeidernes Fagforening / EL&IT Forbundet, Hordaland og Sogn og Fjordane