fbpx

Venstresidens tankesmie

Enda sterkere med 250 støttespillere i ryggen

I dag tegnet FO Møre og Romsdal abonnement hos Manifest Analyse som nummer 250 i rekken. Manifest Analyse finansieres hovedsaklig gjennom abonnementsordningen for fagforeninger, klubber og forbund. Den årlige støtten fra de 250 abonnerende organisasjonene i fagbevegelsen gjør vårt arbeid mulig, og nå stiller vi sterkere enn noen gang før.

– Da vi startet opp i 2009 hadde vi 60 modige abonnenter med oss som turte å satse på oppstarten av Manifest Analyse. Vi skulle vinne den offentlige debatten og sette dagsorden i norsk politikk. Etter årskonferansen i mars 2010 opplevde vi en voldsom vekst i antall abonnenter, vi opplevde at flere fikk troa på oss og ville være med å støtte prosjektet vårt, sier utreder Magnus Marsdal.

Innen årskonferansen 1. mars 2011 braker løs, skal vi forsøke å bli 300 abonnenter! Det virker som om vi fyller et viktig tomrom og presenterer etterlengtede løsninger i den offentlige debatten, samtidig som vi opplever stor iver rundt opplysningsarbeidet vi driver.

Manifest senter for samfunnsanalyse vil takke alle tillitsvalgte, klubber, foreninger, fylkeslag og forbund som har vært med på etableringen og sikret driften av senteret. Uten deres ideer, tid, penger og innsats er ikke et prosjekt som dette mulig.