fbpx

Venstresidens tankesmie

Masteroppgaver – statsvitenskap

Hva er hindringer for å komme inn på arbeidsmarkedet?

Unge, personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne har ofte utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dette er et generelt fenomen, som forsterkes i nedgangstider. I den offentlige debatten blir det presentert ulike forslag for hva som forårsaker dette. To sentrale hypoteser har vært at en sammenpresset lønnsstruktur med et generelt høyt lønnsnivå, og lite åpning for midlertidige ansettelser gjør det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet.

Tema/problemstillinger
– Er det lettere å komme seg inn på arbeidsmarkedet i land med mer differensierte lønninger enn i land med en mer sammenpresset lønnsstruktur?
– Er det lettere å komme seg inn på arbeidsmarkedet i land med høy grad av midlertidige ansettelser enn i land med strengere restriksjoner for midlertidige ansettelser?

Dette kan gjøres ved en komparativ analyse av to eller flere land, ved analyser av makrotall fra for eksempel OECD eller ved andre metoder. Aktuelle land å undersøke kan være Storbritannia, Tyskland, USA, Sverige, Danmark og Norge. Det vil være interessant å undersøke dette i forhold til unge, personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.