fbpx

Venstresidens tankesmie

Ulikhet som medvirkende årsak til finanskrisen

I artikkelen «How soaring inequality contributed to the crash» skriver Stuart Lansley: «Widening inequality became a key – if largely unrecognised – ingredient in the growing fragility of the economy and played a central role in the build-up to the credit crunch and the subsequent recession.»

Å redusere økonomisk ulikhet har flere positive effekter for samfunnet, noe Wilkinson og Pickett har påpekt i sin bok «The Spirit Level». Flere fagfolk trekker fram hvordan økende ulikhet over flere tiår i seg selv kan være årsak til finanskrisen.

Et ensidig fokus på strengere regulering av finansbransjen kan dermed vise seg å være utilstrekkelig. Skal man unngå framtidige kriser, vil det også være nødvendig med tiltak som sørger for en jevnere fordeling.

Les Lansleys artikkel her.

En kortere versjon finner du her.