fbpx

Venstresidens tankesmie

Fakta som forsvant: Sparer milliarder på mer inkluderende arbeidsliv

I debatten om sykefravær overser de fleste hva som er skjedd med IA-avtalens delmål 3: Pensjoneringsalderen er økt med et halvt år siden 2006, i tråd med målsetningen. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er beregnet til rundt 10 milliarder kroner.

Samtidig vil flere eldre i arbeid måtte gi mer sykefravær, fordi eldre har større helseplager. Dette viser hvordan et mer inkluderende arbeidsliv i mange tilfeller vil føre til høyere sykefravær, men fortsatt være en gevinst for samfunnet og den enkelte.

Denne sammenhengen er lite synlig når statsråder og andre nå bidrar til å svartmale situasjonen. Har journalistene gjort jobben sin, spør Magnus E. Marsdal i Manifest Analyse.

Les mer.