fbpx

Venstresidens tankesmie

Hva skyldes veksten?

Rapporten «Klassedelt helsevesen?» undersøker flere mulige årsaker til at antall private helseforsikringer snart er sjudoblet siden 2003.

  • Veksten synes å være utløst av offensiv markedsføring fra forsikringsselskaper overfor bedriftsmarkedet. Det er gjort kraftige priskutt fra 2003 og framover.
  • Veksten tiltok kraftig med den borgerlige regjeringens innføring av skattefritak for privat helseforsikring i 2003. Veksten har avtatt etter at fritaket ble fjernet i 2006.
  • Veksten er ikke utløst av økt ventetid innen offentlig helsevesen. Veksten fulgte i kjølvannet av reduserte ventetider.
  • Veksten er ikke utløst av økende misnøye med kvaliteten på offentlige helsetjenester. Veksten fulgte etter en periode med økt tilfredshet blant brukerne.

Les mer i kapittel 5 i rapporten.