fbpx

Venstresidens tankesmie

Veksthemmende skatteletter

Ida Wangberg skriver i Klassekampen om «veksthemmende skatteletter», med utgangspunkt i den interessante boken The Entrepreneurial State, av Mariana Mazzucato.

Utviklingen de siste tiårene, har gitt en forskyvning av makt og ressurser fra offentlig til privat sektor, også i Norge. Det kan få store konsekvenser for innovasjon i framtiden. Skal dagens parasittiske innovasjonssystem bli bærekraftig, må det offentlige få mer igjen for den risikoen som tas gjennom grunnforskning og utvikling av ny teknologi.

Les Wangbergs artikkel her.