fbpx

Venstresidens tankesmie

Startes seddelpressen?

Dagbladet skriver om muligheten for at den europeiske sentralbanken (ECB) må ty til seddelpressen for å kjøpe opp søreuropeisk gjeld. Slik kan man få redusert obligasjonsrentene, og dermed lettet på trykket mot de kriserammede landene. Men man risikerer samtidig å utløse inflasjon.

Men særlig Tyskland stritter i mot, og det gjør også inflasjonhaukene i ECB. Einar Lie, økonomisk historiker ved universitetet i Oslo, begrunner dette slik overfor Dagbladet: «Den tyske motviljen er både basert på egne interesser og en historisk tradisjon. De har lange historiske erfaringer med at å trykke mer penger kan føre galt av sted».

Men det kan også være andre grunner til sentralbankens passivitet, mener den nederlandske økonomen Merijn Knibbe på Real World Economics Blog. For selv om de stadig stigende arbeidsledighetstallene i Europa (se figur) i manges øyne burde tilsi en fundamental kursendring i den økonomiske politikken, så tar ikke modellene som sentralbanken bruker hensyn til slike uvesentligheter.

Frank Smets i ECB sier at modellene som brukes gir en «god empirisk forklaringskraft», og gjør dem «særlig egnede til prognoser og analyse», men vedgår at det er «uheldig» at man ignorerer effekten den førte politikken har på arbeidsledigheten.

Med et slikt verdensbilde, er det kanskje ikke så rart at man kan fortsette å foreskrive nye budsjettkutt, framfor å la den oppblåste finanssektoren ta en smell. Som Mark Weisbrot skriver i Guardian: «The ECB is the main problem. It is run by people who hold extremist views about the responsibility of central banks and governments in situations of crisis and recession. Even as facts contradict them on a daily basis, they cling stubbornly to the view that further budget tightening will restore the confidence of financial markets and resolve the crisis.»

Les mer i Dagbladet her.
Les Merijn Knibbes artikkel her.
Les Weisbrots artikkel «Italy pushed to the brink by ECB fiscal orthodoxy» her.
Les mer om den europeiske sentralbankens rolle i artikkelen «I euroens innerste sirkler» i Le Monde Diplomatique her.