fbpx

Venstresidens tankesmie

Hva sa Flåthen om uføres pensjon?

Etter NRK Dagsrevyens innslag 22. november, er det brutt ut tolkningsstrid om hva LO-lederen egentlig mener om levealdersjustering av uføres pensjon. Her følger et bidrag til klargjøring av hvor striden står.

AV MAGNUS E. MARSDAL
NRK Dagsrevyen intervjuet LO-leder Roar Flåthen mandag kveld og konkluderte med at LO nå åpner for levealdersjustering av uføres pensjon. Da sendte LO ut pressemelding for å tilbakevise Dagsrevyens tolkning.

LOs pressemelding lyder:
«Av NRK Dagsrevyens innslag 22. november gis det inntrykk av at LO har gitt seg på et av sine viktigste krav, nemlig at det ikke skal være levealdersjustering av uførepensjoner. NRK har ikke dekning for dette.

Det er avklart at det ikke skal være levealdersjustering av uførepensjoner. Det som nå diskuteres er skjermingsregler for uføre som går over på alderspensjon ved 67 år. Stortinget har allerede vedtatt at alderspensjoner skal levealdersjusteres. Uføre som blir alderspensjonister kan ikke kompensere for levealdersjusteringen på samme måte som andre. Det er dette LO nå følger opp i dialog med regjeringen om skjermingsregler, og i tråd med kongressens vedtak.»

HVA SA DAGSREVYEN?
Jeg har nå hørt nøye gjennom innslaget. Det stemmer ikke at NRK Dagsrevyen har hevdet at uføreytelsene (eller «uførepensjon») skal utsettes for levealdersjustering.

Det er klinkende klart at levealdersjustering gjelder for alderspensjon, og den skal uføre over på ved fylte 67 år i det nye systemet. I hele Dagsrevy-innslaget er det da også uføres pensjon det refereres til.

HVA SIER LOs PROGRAM?
Også LO-kongressens vedtak refererer til uføres pensjon (altså den de skal ha etter fylte 67 år i det nye systemet).

Vedtaket nevner først «ytelsene til uføre», som «må ligge minst på dagens nivå» og deretter «levealdersjustering for uføre». Levealdersjustering refererer her til uføres alderspensjon, for det er den det er aktuelt å levealdersjustere. Og det sier LOs vedtak nei til.

Vedtaket fra LOs høyeste organ lyder:

  • «LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet.» (Fra Handlingsprogrammets kapittel 5.)

FLÅTHEN PÅ DAGSREVYEN
Det NRK Dagsrevyen påsto i kveld, var at LO «godtar at også uførepensjonister skal få lavere pensjon når levealderen øker». (Merk: Her sies det «pensjon».) Spørsmålet er om det faktisk var dette LO-leder Roar Flåthen sa.

I et intervju som eksplisitt dreide seg om uføredebatten, svarte Flåten som følger:

«Når Stortinget har vedtatt levealdersjustering, som skal gjelde for pensjon, så er vi nødt til å gå i dialog for å få skjermingsregler for de som blir pensjonister, som kommer fra uføre …»

HVA BETYR SKJERMING?
Er dette i tråd med LO-kongressens vedtak? Det kommer an på hva Flåthen mener med «skjermingsregler».

Hvis han mener at uføre skal skjermes på den måten at deres pensjon blir fritatt for levealdersjustering – det vil si 100 prosent skjerming – så står han klart og tydelig fast på LOs vedtatte handlingsprogram.

Hvis han mener at det skal innføres en viss levealdersjustering (med noe skjerming), har Dagsrevyen god grunn til å hevde at LOs leder har gått tilbake på kongressens klare vedtak.

NRKs reporter spurte Flåthen direkte: «100 prosent skjerming?» Flåthen svarte: «Nå får vi ta den dialogen, og sånn, om hva som blir skjermingsreglene».

KONKLUSJON?
Flåthen går ikke ut med krav om 100 prosent skjerming. Dette tolker Dagsrevyen som at han har gått tilbake på LOs vedtak.

Her får det være opp til den enkelte å vurdere om Dagsrevyen har dratt sin tolkning for langt. Så er det opp til LO-ledelsen å uttale seg enda klarere, hvis det er det som trengs for å fjerne usikkerhet rundt hva som er LOs politikk.