fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapporter og notater

Nyeste publikasjoner: 

Mars 2022
Oljepolitikk for industriutvikling. Hvordan forebygge et norsk rustbelte.

Januar 2022
1/2022 Oppskrifter på grønn industripolitikk med ferske nordiske ingredienser

Desember 2021
7/2021 En skole i hastverk. Om regjeringen Solbergs prosess for å endre nasjonale prøver

Manifest notat 4/2021 Elektrifisering og havvind 

6/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 6: Solindustri som klimatiltak

Mai 2021

5/2021 Nedtrapping av norsk olje og gass

Mars 2021

Den grønne kjempen – en ny industristrategi for Norge (norsk oversettelse)
The Green Giant: New Industrial Strategy for Norway (org. tekst)

Manifest notat 3/2021 Barnehager uten profitt 
Se også De Facto rapport: Finansiering av barnehager – hvordan sikre at pengene kommer barna til gode

Manifest notat 2/2021 Fra sosial dumping til kontrollert arbeidsinnvandring

Februar 2021

4/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 5: Kraftintensiv industri
3/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 4: Grønn skipsfart
Manifest notat 1/2021 En finansieringsmodell for havvind

Januar 2021:
2/2021 Kinas grønne industriskifte. Hva betyr det for norsk klima- og industripolitikk?
1/2021 Polarisering i klimadebatten. Samtaler med tillitsvalgte i oljeindustrien

Desember 2020: Manifest notat 2/2020 En revidert handlingsregel for det grønne skiftet? 

September 2020: NRK ute av balanse? Politisk representasjon i debattprogrammer på NRK

August 2020: Framtidas industrinæringer, delrapport 3: Hydrogen og karbonfangst

August 2020: Bygg framtidens grønne industrinasjon med statlige investeringer

Juni 2020: Framtidas industrinæringer, delrapport 2: Havvindsatsningen 

Juni 2020: Til barnets beste? Resultatstyring, kartlegging og rangering i skolen  

Mai 2020: Framtidas industrinæringer, delrapport 1: Havvind

Mars 2020: Industrial decline – industrial potential (notat, PDF)

 

 


Oversikt over tidligere publikasjoner:

 

NOTATER


2021

2020:

2019:

2018:

2014:    1/2014: En dyr fornøyelse. Bør Norge bygge kraftkabler til utlandet?

2013:    1/2013: OPS, OPS, OPS! Fakta og argumenter om «offentlig-privat samarbeid»

2012:

2011:

2010:

2009:

 

Rapporter


2021:

Den grønne kjempen – en ny industristrategi for Norge (norsk oversettelse)
The Green Giant: New Industrial Strategy for Norway (org. tekst)


2020:


2019
: 1/2019 En plan for privatisering. Om regjeringens retningsvalg for fremtidens velferd.

2017: 1/2017: Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge

2016:    

2015:    

2014:    

2013:    

3/2013: OPS i helsesektoren. Erfaringer fra Storbritannia, lærdommer for Norge

2/2013: Stor ulikhet, dyp krise. Om årsaker til den verste økonomiske nedturen på 75 år

1/2013: Før det smeller. Politiske tiltak mot ekstreme boligpriser

2012:    

2011:    

2010:

2009: