fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapporter og notater

Nye publikasjoner 2020:

September 2020: NRK ute av balanse? Politisk representasjon i debattprogrammer på NRK

August 2020: Hydrogen og karbonfangst

August 2020: Bygg framtidens grønne industrinasjon med statlige investeringer

Juni 2020: Havvind 

Juni 2020: Til barnets beste? Resultatstyring, kartlegging og rangering i skolen  

Mai 2020: Flytende Havvind 

Mars 2020: Industrial decline – industrial potential (notat, PDF)


Oversikt over tidligere publikasjoner:

 

NOTATER

2019:

Manifest notat 5/2019 – En grønn statlig investeringsbank

Manifest notat 4/2019 – En vinn-vinn-reform for arbeidslivet

Manifest notat 3/2019 – Derfor bør vi bli kvitt det aller meste av bemanningsbransjen

Manifest notat 2/2019 – Grønn industriutvikling 2025. På vei mot en handlekraftig klima- og industripolitikk.

«For grønt til å være sant – Nye utenlandskabler i et miljø- og klimaperspektiv«. Industrinotat nummer 1 – 2019, utgitt av Manifest Tankesmie og Industriaksjonen.

 

2018:

6/2018 Fakta og argumenter om verdens mest rettferdige sykelønnsordning.

5/2018 Fire tiltak for profittfri barnehage

4/2018 Problemet med fåtimerskontrakter, nulltimerskon-trakter og definisjonen av «ansettes fast» i Arbeidsmiljøloven.

3/2018 Unge uføre: Er arbeid beste medisin?

               2/2018: Mer målrettet AFP

               1/2018: Mer moderne, mer rettferdig. Bedre beskatning av internasjonale selskaper.

2014:    1/2014: En dyr fornøyelse. Bør Norge bygge kraftkabler til utlandet?

2013:    1/2013: OPS, OPS, OPS! Fakta og argumenter om «offentlig-privat samarbeid»

2012:    3/2012: Vikårbyrådirektivet – en seier for fagbevegelsen?

               2/2012: Fra finanskrise til velferdskrise

                1/2012: Utdannelse på eget ansvar. Tilgang på læreplasser for elever på yrkesfaglige studieretninger

2011:     2/2011: «Uddannelse for de mange» – en omtale

                 1-2011: «Den late greker». Myter og fakta om den økonomiske krisen i Hellas

2010:

5-2010: Frihandel eller rettigheter – Om den foreliggende frihandelsavtalen med Colombia

4-2010: Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010

3-2010: Offentlig anbud, sosial dumping. RenoNorden-saken og kommunal konkurranseutsetting

2-2010: «Heroes of Human Rights» – Kupptilhengere ved Oslo Freedom Forum 2010

1-2010: Offentleg-privat sugerør – Lærdomar frå dei kostbare erfaringane med OPS

2009:

2-2009: Redusert sykefravær. Hva kjennetegner virksomhetene som lykkes?

1-2009: Faktasjekk: Høyres og Frps påstander om privat helseforsikring sett i lys av erfaringene fra 26 OECD-land

Rapporter

2019:
1/2019 En plan for privatisering. Om regjeringens retningsvalg for fremtidens velferd.

2017:    

1/2017: Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge

2016:    

2/2016: Koblingsvirksomhet eller delingsøkonomi? Konsekvenser av digital koblingsvirksomhet og automatisering for medlemsgrupper i Handel og Kontor.

1/2016: Vinnere og tapere. Yrkesgruppers levealder og pensjonsreformens konsekvenser

2015:    

4/2015: Fra sosial dumping til sammenbrudd? Byggenæringen i Osloregionen høsten 2015

3/2015: De frafalne. Nedvurderingen av praktisk kunnskap i norsk skole

2/2015: Høyrepolitikk for all framtid? TiSA-avtalen og folkestyret over fellestjenestene

1/2015: Bestemor på anbud. Svekket demokratisk styring av velferdstjenestene

2014:    

3/2014: Transatlantisk trøbbel. Handels- og investeringsavtale mellom EU og USA

2/2014: Kommunane bygger landet. Handlingsrommet for ein aktiv lokal bustadpolitikk

1/2014: Før demningen brister. Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet

2013:    

3/2013: OPS i helsesektoren. Erfaringer fra Storbritannia, lærdommer for Norge

2/2013: Stor ulikhet, dyp krise. Om årsaker til den verste økonomiske nedturen på 75 år

1/2013: Før det smeller. Politiske tiltak mot ekstreme boligpriser

2012:    

3/2012: Når boligboblen brister. Lærdommer fra boligboomen og krakket i Irland

2/2012: Grådighetens pris. Svekket fagbevegelse og fallende lønnsandel siden 1980

1/2012: Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen

2011:    

2/2011: Ute av balanse. Finansiering av velferd i kommunesektoren

1/2011: Det nye Norge. Økonomisk maktkonsentrasjon i perioden etter 1990

2010:    

4/2010: Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

3/2010: Fortsatt råd til felles velferd? Framskrivinger og politisk handlingsrom mot 2060

2/2010: ISS-METODEN: Outsourcing og arbeidsmiljø ved hoteller i Oslo-området

1/2010: Myter og fakta om sykefravær

2009:    

2/2009: Skattepolitikk i det blå: Det faglige grunnlaget for FrPs skattekutt

1/2009: Klassedelt helsevesen? Om utbredelsen av privat helseforsikring i Norge