fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport: Vinnere og tapere

Til Manifest Årskonferanse 2016 har vi laget rapporten «Vinnere og tapere. Yrkesgruppers levealder og pensjonsreformens konsekvenser».

Den norske pensjonsreformen har vakt internasjonal oppsikt fordi den er innført uten store konflikter med arbeidernes interesseorganisasjoner. Dette skyldes ikke minst at et flertall på LO-kongressen i 2005 stilte seg bak intensjonene i reformen.

Les NRKs sak om rapporten her.

LO-kongressen i 2005 satte likevel tydelige forbehold for sin støtte, knyttet til ulikheten i ulike yrkesgruppers levealder. LOs vedtak aksepterte bare pensjonsreformen «under den forutsetning at» myndighetene «må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper».

Eystein Garberg, leder i Elektrikernes fagforening Trøndelag, deltar på scenen på årskonferansen. Les hans kronikk «Rettferdig pensjon?» i Dagbladet her.

Gjennomsnittlig forventet levealder har økt for både kvinner og menn over lang tid. Samtidig eksisterer det store forskjeller innad i kjønnene mellom ulike utdannings- og yrkesgrupper. Denne rapporten fra Manifest Tankesmie bruker data fra SSBs publikasjon for å vise hvem som kan komme til å bli pensjonsreformens «vinnere» og «tapere».

Les sak på NRK her.

Les Garbergs kronikk «Rettferdig pensjon?» her.

Hør Magnus E. Marsdal i debatt om rapporten på Dagsnytt 18 her.

Les sak om rapporten på frifagbevegelse.no her.

Les mer om rapporten «Vinnere og tapere» her.

Les mer om årskonferansen 1. mars på Sentrum Scene her.