fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny rapport: ISS-metoden

Hotelleiere som Petter Stordalen og Olav Thon har satt bort stuepikene sine til storkonsernet ISS gjennom «outsourcing». Manifest senter for samfunnsanalyse har undersøkt hva som skjer med arbeidsforholdene til hotellarbeiderne som overføres til ISS.

Rapporten ISSMETODEN viser at:

  • ISS-overtakelsene har ført til et betraktelig høyere arbeidspress og økte tempokrav for hotellenes renholdere. Økningen av antall rom som kreves rengjort per dag, ligger trolig opp mot 30 prosent.
  • ISS kan ha brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser. Selskapet nedbemanner, samtidig som det bruker mange «ekstravakter». Hvis ISS erstatter faste stillinger med midlertidige, mens det fins nok arbeid til de faste stillingene, er dette lovbrudd.
  • Måten ISS opptrer på overfor tillitsvalgte, ved nedbemanning og lignende, kan være i strid med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om tillitsvalgtes rett til informasjon og drøftelser.

ISSMETODEN er utarbeidet av Lotta Elstad, forfatter av boken En såkalt drittjobb, som i 2008 avdekket fakta om arbeidsforholdene i Olav Thons hoteller.

FAKTA OM ISS
ISS er et internasjonalt storkonsern med om lag 78 milliarder kroner i årsomsetning og rundt en halv million ansatte.
• I Norge er ISS en stor leverandør av renhold og andre tjenester både i kommunene og i privat sektor.
ISS eies av det svenske investeringsfirmaet EQT og den amerikanske storbanken Goldman Sachs.

Nå ekspanderer ISS i det norske hotellmarkedet. Per januar 2010 hadde selskapet overtatt oppgaver ved 29 hoteller bare i Oslo og Akershus.

Last ned rapporten ISSMETODEN.
Les mer i Dagbladet.
Se Dagsrevyens innslag om saken.
Les en ISS-hotellarbeiders legeerklæring!