fbpx

Venstresidens tankesmie

Frps skattepolitikk i det blå

En ny rapport fra Manifest senter for samfunnsanalyse dokumenterer at Fremskrittspartiet mangler faktagrunnlag for partiprogrammets mest sentrale påstand i skattepolitikken: «Skatter og avgifter er hemmende for økonomisk vekst og utvikling».

Denne antakelsen ligger til grunn for Frps radikale ambisjon om å redusere skatteinntektene med opp mot 50 milliarder kroner.

Manifests gjennomgang av tall fra OECDs 30 medlemsland viser at Frps påstand om at skatt hemmer økonomisk utvikling ikke har rot i virkelighetens økonomi.

NORGE BEDRE ENN USA
OECDs tall viser at høyskattlandet Norge sammenlignet med USA og Storbritannia har:
• Lavere arbeidsløshet
• Høyere produktivitet
• Høyere forventet levealder, høyere livstilfredshet og lavere spedbarnsdødelighet.
• Mindre inntektsforskjeller og lavere barnfattigdom.

HØYSKATTLAND GJØR DET BEST
En sammenligning av høy- og lavskattland i hele OECD viser:

  • Høyskattland har bedre resultat enn lavskatt land på områdene produktivitet, barnfattigdom, spedbarnsdødelighet, livstilfredshet og lønnsforskjeller.
  • På områdene arbeidsløshet og forventet levealder vises ingen sammenheng mellom skattenivå og resultat.
  • På ingen av de undersøkte områdene har lavskattlandene bedre økonomiske eller sosiale resultater enn høyskattlandene.

MER INFORMASJON
Rapporten er utarbeidet av Ali Esbati, økonomianalytiker ved Manifest senter for samfunnsanalyse. Esbati er utdannet ved Handelshögskolan i Stockholm og tidligere økonom for Vänsterpartiet i Riksdagen.

Last ned rapporten her.