fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Høyre og Frp kopierer nå den svenske høyreretorikken om «utenforskapet». Påstanden er at mange ikke er i lønnsarbeid fordi velferdsordningene våre «fanger» mennesker i «utenforskap».

Heller enn å debattere hva «den nye høyresiden» sier om skandinaviske velferdsløsninger, vil Manifest Analyse fokusere på hva Reinfeldt-regjeringen faktisk har gjort.

Dette er tema for rapporten Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene, skrevet av økonom Ali Esbati.

Sveriges erfaringer bør stå som en advarsel til Norges regjering: Å stramme inn på adgangen til trygd gir ikke økt sysselsetting eller inkluderende arbeidsliv, men økende fattigdom og nød.

Les mer.

Se også:
Intervju med Ali Esbati i LO-Aktuelt [side 52-53]
Kommentar av Stig H. Christensen på frifagbevegelse.no