fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Høyrepartiene advarer stadig oftere mot et voksende «utenforskap», som skal være skyggesiden ved velferdsordningene Norge har valgt.

Debatten handler om et grunnleggende veivalg for velferdsnorge. Mens alle er enige om at samfunnet må legge bedre til rette for at alle som kan jobbe får jobbe, er det prinsipielle og kontroversielle spørsmålet følgende:

Finner vi løsningen på problemer med ekskluderende arbeidsliv ved å gjøre innstramminger i trygdesystemet?

BAKVENDT BESKRIVELSE
Høyresidens politikere hevder at velferdsordningene «fanger» mennesker i «utenforskap».

Slik etableres en dagsorden der ansvaret for problemer med ekskluderende arbeidsliv og nedsliting av arbeidshelsa legges på velferdsordningene, som faktisk tar i mot mennesker når arbeidslivet sliter dem ut eller støter dem vekk.

EKSPERIMENTET
Hvis denne bakvendte virkelighetsbeskrivelsen aksepteres, blir konklusjonen selvsagt å stramme inn adgangen til trygdeordningene, for slik å få flere ut i arbeid.

Dette eksperimentet er forsøkt i vårt naboland Sverige. Der hjalp høyresidens kampanje mot «utenforskapet» Fredrik Reinfeldt med å vinne valget i 2006.

Høyre og Frp kopierer nå den svenske høyreretorikken om «utenforskapet». Heller enn å debattere hva den «nye» høyresiden sier, vil Manifest Analyse fokusere på hva Reinfeldt-regjeringen faktisk har gjort.

Dette er tema for rapporten Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene.

RESULTATENE
Før Norge kopierer Sverige, kan det være grunn til å undersøke resultatene av den svenske høyreregjeringens «kamp mot utenforskapet». Dette er noen av dem:

Innstrammingene øker fattigdommen. Andelen arbeidsløse under fattigdomsgrensen økte med 50 prosent på to år, etter at Reinfeldt tok makten.

• Antallet som må søke sosialhjelp øker kraftig, sosialhjelpsutbetalingene økte med 25 prosent mellom 2007 og 2009.

Av flere titusen som er kastet ut av sykelønnsordningen for å «hjelpes» tilbake i arbeid, har 3 prosent fått varig arbeid.

• Under høyresidens «kamp mot utenforskapet» har arbeidsløsheten økt kraftig (fra 6,8 prosent i 2007 til 9,2 i 2010) og sysselsettingsgraden har falt (fra 74 til 72,2).

Norges regjering vurderer nå å stramme inn på ytelsene til mennesker som er erklært medisinsk uføre, for å stimulere til arbeid. Erfaringene fra Sverige bør stå som en advarsel: Innstramming av adgangen til trygd gir ikke høyere sysselsetting, men økende fattigdom og nød.

Last ned rapporten her.

Se også:
Intervju med Ali Esbati i LO-Aktuelt [pdf, side 52-53]
Kommentar av Stig H. Christensen på frifagbevegelse.no