fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport 3-2013

OPS i helsesektoren. Erfaringer fra Storbritannia, lærdommer for Norge

Rapport_3_2013_cover

Professor Allyson Pollock ved Queen Mary, University of London, har gjennom mer enn 15 år publisert empirisk forskning på virkningene av Storbritannias storstilte OPS-eksperiment. Sammen med kollega David Price har hun i denne rapporten samlet dokumentasjon av de britiske erfaringene med OPS i helsesektoren. Forskerne peker også på rele- vante lærdommer for Norge.

Dette er noen av funnene forskerne dokumenterer:

• OPS innebærer derfor en storstilt overføring av økonomiske verdier, vekk fra formålene Parlamentet bevilget dem til.

• OPS-utgiftene bidrar til økte underskudd og høy gjeldsbyrde innen helsesektorens foretak.

• OPS-relaterte underskudd og gjeldsbyrder fremmer kutt i helsetilbu- det, inkludert nedleggelser av sykehus.

• OPS forringer kvaliteten, fordi den svekkede økonomien fremmer nedbemanning i foretakene.

• OPS svekker offentlighetens innsyn og kontroll, fordi kontraktene med de kommersielle selskapene hemmeligstemples (som «forret- ningshemmeligheter»).

Les rapporten OPS i helsesektoren her.