fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport 3-2012

Når boligboblen brister. Lærdommer fra boligboomen og krakket i Irland

Irland_forside

De siste 20 årene har norske boligpriser vokst langt raskere enn reallønningene, noe som har bidratt til en rekordhøy forgjelding av norske husholdninger.

De økende prisene lar seg forklare med manglende boligbygging, mener bankene og byggenæringen. Andre politiske grep, som fjerning av rentefradrag, økt eiendomsskatt eller strengere regulering av bankene, mangler politisk støtte.

Erfaringen fra Irland viser at massiv boligbygging alene ikke demper prisene.

Les rapporten Når boligboblen brister her.