fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport 2-2014

Kommunane bygger landet. Handlingsrommet for ein aktiv lokal bustadspolitikk.

Rapportforside: Kommunane Bygger Landet

Ny rapport fra Manifest Analyse om handlingsrommet for en aktiv boligpolitikk i kommune-Norge

Drømmen om å eie egen bolig blir dyrere. Det gjør boligpolitikk til et stadig mer aktuelt tema. Opp mot stortingsvalget høsten 2013 handlet diskusjonen om 15 prosents egenandel ved boligkjøp, grensen for BSU-sparing, rentefradrag og byggeforskrifter.

Men hvilke virkemidler har kommunene for å sikre tilgang på rimelige boliger? Høye boligpriser er ikke en naturlov, men et resultat av politiske prioriteringer. Mange kommuner har en passiv boligpolitikk, og overlater løsningene til markedet. Andre er mer aktive, og bruker tomtepolitikk, arealplanlegging og boligkooperasjoner for å sikre rimelige boliger.

Tore Syvert Haga har skrevet master i samfunnsgeografi om kommunal utbyggingspolitikk, og presenterer resultatene sine i Manifest-rapporten «Kommunane bygger landet». Her viser han tiltak vi finner i norske kommuner med aktiv boligpolitikk. Slik kan denne rapporten danne grunnlaget for en politisk debatt om hvilke muligheter som finnes for kommunal boligbygging.

Hovedfunnene i rapporten:

  • Sandnes har opprettet et kommunalt tomteselskap som kjøper opp tomter og omregulerer til ønsket boligformål. Tomtene selges så videre til private utbyggere, som forplikter seg på pris, målgruppe og kvalitet. Med en aktiv tomtepolitikk kan kommunen sikre rimeligere boliger til unge i etableringsfasen. De mener at boligene som produseres gjennom denne ordningen blir 15-20 prosent billigere enn markedspris.
  • Trondheim kommune planlegger et prosjekt med ikke-kommersielle utleieboliger for ungdom.
  • Kristiansand tilbyr boliger for førstegangskjøpere, med rimelige kommunale lån for å hjelpe folk i etableringsfasen.
  • Slik bruker kommuner reguleringsplaner til å bestemme hva slags boliger private utbyggere får lov å bygge.

Last ned rapporten Kommunane bygger landet her.

Les Hagas kronikk «Sandnes eit bustadpolitisk førebilete» i Stavanger Aftenblad her.