fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport 1-2014

Før demningen brister. Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet.

Rapportforside: Før Demningen Brister

I kjølvannet av EUs østutvidelse i 2004 har vi importert en stadig økende mengde organisert kriminalitet, til det punkt at kriminelle bander nå fester grepet om stadig flere bransjer og lovlydige virksomheter blir utkonkurrert.

Les Magnus Marsdals kronikk «Lov og rett med Frp?»
Les Magnus Marsdals kronikk «Når alarmklokkene ringer».

Rapporten «Før demningen brister. Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet» foreslår mulige tiltak mot bølgen av kriminalitet som truer eksistensgrunnlaget for deler av forretningslivet, rettighetene til ansatte og vitale samfunnsinteresser.

Les rapporten «Før demningen brister» her.