fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport 1-2012

Fritt fall. Erfaringer fra privatisering og konkurranse i den svenske skolen.

Fritt_fall_cover

Rapporten samler forskningsresultater og historier om utviklingen i den svenske skolen etter 20 år med privatskoler og konkurranse om elevene. Erfaringene er interessante siden Høyre og Frp ønsker å innføre liknende systemer som i Sverige.

Hovedfunn:

  • Det svenske utdanningssystemet pleide å utmerke seg med gode resultater og lav ulikhet. Leseforståelsen blant yngre elever var blant de beste i OECD, i naturfag var svenske ungdommer på topp.
  • 20 år senere går nesten hver fjerde elev ut av niende klasse uten godkjente karakterer, og mister dermed muligheten til å starte på videregående skole. Sverige har falt fra 3. til 19. plass på PISA-undersøkelser i leseforståelse.
  • 47 prosent av de videregående skolene i Sverige er nå private, av disse skolene eies 84 prosent av aksjeselskap.
  • Fem skolekonsern dominerer markedet og de hadde en samlet profitt på over 400 millioner kroner i 2009.
  • Det er i dag store kvalitetsforskjeller på skolene. Hvilken skole eleven går på har fått mer å si for prestasjonene.
  • Det frie skolevalget har blitt en «sorteringsmaskin», der foreldrene til godt motiverte og høytpresterende elever aktivt velger visse skoler og velger bort andre skoler.
  • Erfaringene fra Sverige viser at mer konkurranse i skolen ikke bedrer resultatene. Tall fra OECD konkluderer med det samme.
  • Sverige gjennomførte Høyre og FrPs drømmeskole på 90-tallet. Nå viser en rekke rapporter at konsekvensene har slått negativt ut for kunnskapsnivået til svenske elever.

Les rapporten Fritt fall her.