fbpx

Venstresidens tankesmie

Rapport 1-2009

«Klassedelt helsevesen? Om utbredelsen av privat helseforsikring i Norge»

Rapport_1_2009

Antall helseforsikringer i Norge er snart sjudoblet siden 2003.

Nærmere 200.000 nordmenn har nå privat helseforsikring, viser rapporten Klassedelt helsevesen?, utarbeidet av Manifest senter for samfunnsanalyse.

Les: Høyre sprer myter om årsaker til veksten i helseforsikring

UJEVN FORDELING
Veksten skjer i bedriftsmarkedet, ikke blant privatpersoner. 85 prosent av de forsikrede har sin helseforsikring gjennom jobben. Et klart flertall av virksomhetene med forsikring gir denne kun til utvalgte ansatte. Og dette er ikke de mest sykdoms- eller skadeutsatte:

  • Kun tre prosent prioriterer spesielt skade-/sykdomsutsatte grupper av ansatte.
  • 67 prosent prioriterer særskilt virksomhetens ledere.
  • 44 prosent oppgir at de forsikrer nøkkelpersonell, 42 prosent forsikrer eiere.

Dette viser en studie av bedrifter med helseforsikring gjort ved Universitetet i Oslo i 2007.

Meningsmåling viser: Sterk motstand mot klassedelt helsevesen

KLARE FRONTER VED VALGET
Privat helseforsikring splitter det partipolitiske Norge foran valget 14. september:

  • Frp, Høyre, Venstre og KrF ønsker mer privat helseforsikring og vil derfor gjeninnføre skattefritak for helseforsikring betalt av bedriftene.
  • Ap, Sp, SV og Rødt vil ikke oppmuntre til mer privat helseforsikring og vil beholde dagens fordelsbeskatning (skattes som inntekt hos den ansatte og utløser arbeidsgiveravgift).

STRIDENS KJERNE
Rapporten «Klassedelt helsevesen?» dokumenterer at påstanden om at privat forsikring reduserer offentlige ventelister er en myte. Kjernen i striden om privat helseforsikring er følgende:

Er det bedre at bedriftsledere bestemmer hvem som skal prioriteres i helsekø enn at fastlegene gjør det?

Les om saken i Dagbladet.

Les rapporten «Klassedelt helsevesen?» her.