fbpx

Venstresidens tankesmie

Sterke protester mot det svenske sykelønnssystemet

Denne uken har titusener av svensker deltatt i markeringer mot landets sykelønnssystem. En av talerne i Stockholm var kreftsyke Erik Videgård, som tidligere har skrevet om sitt eget tilfelle i mediene. Han kunne fortelle om sine kontakter med andre kreftsyke som har blitt tvunget ut i arbeid og om barn til foreldre som ikke har penger, fordi de ikke får sykelønn.

Etter at den ble valgt i 2006, har den svenske høyreregjeringen med Fredrik Reinfeldt i spissen innført dramatisk strammere regler for retten til sykelønn og uføretrygd. Dette har blitt presentert som en måte å gjøre det «lønnsomt å arbeide» og få ned noe man kaller «utenforskapet» – en retorikk som de siste årene har blitt importert av norsk høyreside.

Det nye regelverket i Sverige har medført at personer systematisk fratas rettigheter til sykelønn og behandling. De blir på administrativt grunnlag kastet ut av forsikringssystemet – noe som har gitt opphav til et nytt svensk ord: «utförsäkrad» – og de presses til å delta i (urealistiske) arbeidsmarkedstiltak

Eksemplene på de absurde konsekvensene av dette systemet har etter hvert blitt uhyre mange. Stadig flere har begynt å reagere. Nylig krevde for eksempel over hundre leger i et opprop at «statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag».

Nå har også Sveriges Kristna Råd – et politisk uavhengig samarbeidsorgan for kirkene i Sverige – fått nok. Mange kirker har opplevd at flere og flere fortvilte mennesker søker seg til dem, fordi de blir nektet støtte fra samfunnet med de nye reglene. I et åpent brev til regjeringen har SKR krevd «raske endringer». Og det var altså titusener som møtte opp for å protestere på en rekke plasser over hele Sverige.

Her anbefales en av talene som ble holdt i Stockholm. En saksbehandler på sosialkontoret forteller sterkt om en av sine klienter, 50 år gamle «Eva», som døde to måneder etter at hun ble nektet sykepenger:

I mars meddelade Försäkringskassan att det inte ansågs vara styrkt att Evas arbetsförmåga var nedsatt med minst en fjärdedel. Trots läkarintyg som angav att Eva på sikt kanske skulle kunna uppnå 50% arbetsförmåga, trots en arbetsförmågeutredning som konstaterade att Eva inte klarade mer än en timmes arbete per dag, trots att Eva utöver astma-, diabetes- och diskbråcksdiagnoser var svårt hjärt- och lungsjuk, kom Försäkringskassan fram till att det inte kunde uteslutas att Eva hade full arbetsförmåga. Och som en följd avslogs hennes ansökan om sjukersättning. […] Hennes sista månader i livet har hon spenderat på Arbetsförmedlingen och hos socialtjänsten.

Den svenske regjeringen har konsekvent nektet å kommentere protestene. Andre politikere og kommentatorer på høyresiden har valgt å angripe kirken for å «ta partipolitisk stilling». En stortingsrepresentant for Moderaterna (svenske Høyre) foreslo dette: «Om alla som deltar i påskupproret donerar sina jobbskatteavdrag [skattelettelser, som sykelønnsmottakere ikke har rett til] till en fond så kan de försäkra sig mot försäkringskassan [svenske Nav]».

Ali Esbati,
Økonom