fbpx

Venstresidens tankesmie

Profittmotivet må ut av barnehagene

«Bemanningsnorm er bra, men vil ikke løse problemet med skattepenger som forsvinner ut av barnehagene på bekostning av tilbudet til barna,» skriver Manifest-utreder Ida Søraunet Wangberg i Dagbladet.

«En gjennomgang gjort av Manifest, viser at FUS-barnehagene i snitt har en bemanning på 6,4 barn per voksen, mens snittet for kommunale barnehager ligger på 5,9 barn per voksen. I en gjennomsnittlig FUS-barnehage med 74 plasser, vil forskjellen utgjøre en ansatt mindre. Det er vanskelig å hevde at det ikke har noe å si for kvaliteten, særlig etter alle historiene om konsekvensene av for lav bemanning vi har hørt gjennom kampanjen #uforsvarlig, satt i gang av barnehageansatte og foreldre,» skriver Wangberg.

Les kronikken her.

Oslo, mai, 2015. Ansattebilder for Manifest. Frie bruksrettigheter mot kreditering. Foto. Christopher Olssøn.