fbpx

Venstresidens tankesmie

Virker pisken?

Økonom Lars Gunnesdal skriver i Dagbladet om trygdedebatten:

– Basert på erfaringene fra Sverige, er det ikke hold i påstanden om at innstramminger i trygdesystemet får fler i jobb. Tvert imot kan det virke ødeleggende for personer som trenger trygge økonomiske rammer i en overgangsperiode.

– Det har de siste ukene blitt blåst nytt liv i uføredebatten, og høyresiden har stått klare med krav om trygdekutt. Det har blitt skapt et bilde av at det har blitt «for lett» å få innvilget stønad i Norge, og at stadig flere blir uføretrygdet. Hva viser tallene?

– I 2011 mottok 1 prosent av 18-24-åringer uførestønad. For 10 år siden var det 0,8 prosent, en økning på 1680 personer. (…) I alle andre aldersgrupper enn hos de under 25 år er det en lavere andel uføre nå enn for ti år siden.

Les hele innlegget her.