fbpx

Venstresidens tankesmie

Perspektivmakt

Ali Esbati skriver i Dagsavisen om hvordan aktører i samfunnsdebatten ofte har et ullent forhold til fakta og forskning. Med henvisning til en ny artikkel i tidsskriftet Journal of Social Policy av Alex Stevens, blir det klart at fenomenet også er utbredt innen byråkratiet, et sted der «å påpeke kompleksitet anses å være karrierehindrende».

Stevens siterer en britisk byråkrat, som stilt overfor sviktende empirisk belegg for gevinstene ved å innføre markedsmekanismer i offentlig sektor, likevel svarer at «det føles bare intuitivt riktig at innføring av konkurranse vil føre til mer fokus på kostnader og kvalitet».

Sitatet illustrerer et viktig poeng: «Hva som betraktes og gjengis som holdbar evidens i offentligheten, er i høyeste grad avhengig av hvilke beretninger som dominerer. Og dette er gjenstand for politisk dragkamp. […] Denne eventyrproduksjonen – ikke sjelden med økonomer i ledende fortellerroller – bør granskes og analyseres som en viktig del av den politiske maktutøvelsen i samfunnet», avslutter Esbati.

Les hele kronikken her.