fbpx

Venstresidens tankesmie

Pensjon -solidaritet eller individuelt ansvar?

Pensjon er vårens store debatt. Stemmer det at mange av framtidas pensjonister bli fattige? Avtalen om offentlig tjenestepensjon har nylig blitt ferdigforhandlet og skal stemmes over i uravstemning hos fagbevegelsens medlemmer. Er det en god og rettferdig avtale som også ivaretar de som ikke har helse til å jobbe til de er 70 år? Forhandlingsresultatet fra offentlig sektor vil bli lagt fram på møtet.

Vi spør: Hva kan fagbevegelsen gjøre i tariffoppgjøret for å rette opp skjevhetene pensjonsreformen skaper?

De facto-rådgiver og pensjonsekspert Stein Stugu forklarer bakgrunnen for pensjonsdebatten.

Panel:
Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i UNIO
Mette Nord, leder Fagforbundet
Pål Skarsbakk, leder LO Kommune
Åsne Skjelbred Refsdal, Forsvar offentlig Pensjon og NTL
Jorunn Folkvord, Forsvar offentlig Pensjon og fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Oslo
Eystein Garberg, Rettferdig pensjon og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Svein Aage Samuelsen, Rettferdig pensjon og LO i Trondheim
Stein Stugu, De facto

Ordstyrer: Ida Søraunet Wangberg, Manifest Tankesmie

Arrangører: LO i Oslo, De facto, For velferdsstaten og Manifest Tankesmie.

Tid: kl. 18.00-19.30, 21. mars
Sted: Kulturhuset, Youngstorget

Arrangement på Facebook.

Les Manifest-utreder Ida Søraunet Wangbergs kronikk om offentlig tjenestepensjon i Dagbladet.

Les Manifest-økonomi Roman Linneberg Eliassen om offentlig tjenestepensjon i Dagbladet.

Les De facto-rådgiver Stein Stugu om offentlig tjenestepensjon i Manifest Tidsskrift.