fbpx

Venstresidens tankesmie

Pengene eller livet

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om de mange truslene mot den norske velferdsstaten.

Før flyktningene var det eldrebølgen som truet den norske velferdsstaten. Før eldrebølgen var det trygdemisbrukere. Før det igjen var det innvandrere generelt, og før innvandrerne var det de frigjorte kvinnene, hippiene og pasifistene som var problemet. Av dette kan vi lære minst en ting: Det er alltid noen som mener noen andre truer den norske velferden. Og det er påfallende ofte de samme som mener at vi strengt tatt – når alt kommer til alt – ikke har råd til felles velferd i det hele tatt.

Les hele kronikken i Dagbladet her.