fbpx

Venstresidens tankesmie

Produktiv pappaperm

Vi ønsker å gratulere Fellesforbundet med et godt lønnsoppgjør. Ikke minst er det gledelig at de vant gjennom med krav om to ukers betalt pappapermisjon.

Fellesforbundets leder Arve Bakke sier til Fri Fagbevegelse at han er fornøyd med at pappapermisjonen endelig har blitt lønnet. At også fedre i industrien skal sikres muligheten til å være sammen med barnet etter fødsel, er Bakke ekstra fornøyd med å ha forhandlet fram. «Det har vært en hjertesak for Fellesforbundet ved årets tariffoppgjør.»

Dette er et viktig likestillingskrav, ikke minst for fedre som ønsker å har mer omsorg for egne barn. Dersom familien taper veldig mye penger på at far blir hjemme, blir det vanskelig å snakke om en reell valgfrihet for familien.

«Finansieringen av ordningen utgjør kun 0,1 prosent av ramma, så det er ikke det som kommer til å true industriens konkurranseevne. Det vil nok heller gjøre industrien mer attraktiv for unge arbeidstakere», tror Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri.

Manifest Forlag ga i fjor ut boka til Audun Lysbakken, «Frihet, likhet, farskap». Der setter han pappapermisjon i sammenheng med et lands produktivitetsvekst:

«Tyskland har nylig innført en foreldrepermisjon inspirert av Norge, hvor to måneder er forbeholdt far. Tyske politikere fra alle politiske leire skjønner at en annen familie- og likestillingspolitikk må til dersom Tyskland skal gjøre noe med sine lave fødselstall og mobilisere flere kvinner til et arbeidsliv som skriker etter kompetanse.»

«Barnehager, pappapermisjon og andre likestillingstiltak gjør det mulig for norske familier å kombinere jobb og barn. I en rekke andre europeiske land ser vi en sterk tendens til at kvinner må velge mellom arbeid og familie. Det gjør at mange arbeidende kvinner får få eller ingen barn, mens de kvinnene som velger å få barn, blir stående utenfor arbeidslivet. Det er en tap-tap situasjon.»

«Produktiviteten blir lavere fordi en stor del av landets ressurser og talenter står på sidelinjen av arbeidslivet. Og fødselstallene forblir lave, slik at problemet forsterkes i fremtiden. I Tyskland fikk de i 2009 1,36 barn per kvinne, i Spania og Polen 1,4. Tallene er milevidt fra det en befolkning trenger for å kunne reprodusere seg selv. I Norge øker derimot fødselsraten og var på 1,98 per kvinne i 2009.»

«For mange familier legger pappapermisjonen grunnlag for mer likestilling også lenge etter at den er over. Det å ta ansvaret alene en tid er den mest effektive måten å komme ut av assistentrollen. Permisjonen bryter mønsteret som umerkelig legges i de fleste familier når et barn blir født. Mor har hovedansvaret for det er hun som er der, hun som har oversikt og kontroll. Anerkjennelse for menns plikt og ansvar for å yte omsorg.»