fbpx

Venstresidens tankesmie

Troen på markedet

Ali Esbati har anmeldt Respublicas nye antologi «Troen på markedet», som presenterer nyliberalismens sentrale ideologer, i Klassekampens bokmagasin.

«I dette tankeuniverset oppfattes det som en spesielt farlig trussel at de forfordelte forsøker å forandre samfunnet, og gjennom det sine egne livsvilkår, kollektivt. Det som hos nyliberalerne presenteres som et abstrakt ideal om den ypperste frihet, er i virkeligheten en svært konkret situasjon, der den som i dag er rikt og mektig skal få beholde nettopp sin rikdom og sin makt, uten å forstyrres. Og for å nå og bevare denne tilstanden, er det nærliggende å sikte mot en reindyrket autoritær statsmakt», skriver Esbati.

Les hele anmeldelsen her.