fbpx

Venstresidens tankesmie

Utdanning på eget ansvar

Manifest Analyse lanserer i anledning Manifest Årskonferanse notat 1-2012: «Utdanning på eget ansvar. Tilgang på læreplasser for elever på yrkesfaglige studieretninger».


Noen av de viktigste funnene våre er:

  • Det er stor variasjon i hvor gode kommunene er på å ta inn lærlinger. Dette får store konsekvenser for yrkesfagelevene.
  • Oslo kommune har bare 214 lærlinger, på tross av at det er Norges største by med over 600 000 innbyggere.
  • I motsetning har Bergen, med en befolkning på litt over 260 000, 452 plasser i kommunen. Trondheim, en by på 176 000 innbyggere, har 300 løpende kontrakter.
  • Forskjellene i lærleplasstilbudet har store konsekvenser for elevene. Mens hele fire av ti elever står uten læreplass i hovedstaden, får ni av ti læreplass i Hordaland.
  • For å øke antallet læreplasser i privat sektor foreslår Manifest Analyse å innføre en dansk modell der bedrifter betaler et lærlingebidrag som går inn i en felles pott. Potten blir i sin helhet utbetalt bedriftene som tar inn lærlinger. Å ta inn lærlinger skal lønne seg mer enn i dag, mens bedrifter som ikke tar dette ansvaret skal betale.
  • For å sikre alle elever en god fagutdanning foreslår Manifest Analyse at det innføres en lærlingegaranti som gir alle som er kvalifisert rett til læreplass.

Les notatet her